Doelstellingen

De Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar (SMKA) heeft zich tot doel gesteld de beleving van het zieke kind en het gezin te verbeteren. Dit betekent dat de SMKA initiatieven neemt en ondersteunt die de beleving van de ziekte voor zowel het kind als ook het gezin aangenamer probeert te maken. De Stichting is een initiatief van medewerkers van de afdeling kindergeneeskunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep. In het bestuur zitten ondermeer kinderartsen, para-medici, pedagogisch medewerker(s) en financieel deskundigen.

In de statuten zijn de doelstellingen als volgt verwoord:

De stichting Medische KinderCirkel Alkmaar heeft ten doel het bijeenbrengen en verantwoord beheren van steun voor de zorggroep kindergeneeskunde, onderdeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Deze steun wordt onder andere benut om:

    1. voorzieningen voor het zieke kind en zijn/haar ouders op de (poli)klinische afdeling kindergeneeskunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep, waarvoor binnen het reguliere ziekenhuisbudget geen of onvoldoende ruimte is, te realiseren.
    2. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kindergeneeskunde mogelijk te maken, op voorwaarde dat de zorggroep kindergeneeskunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep daarin een essentiĆ«le rol speelt.
    3. extramurale diensten of voorzieningen voor (chronisch) zieke kinderen te realiseren, op voorwaarde dat de betreffende patiƫnt(en)groep op enigerlei wijze een (behandel)relatie heeft met de zorggroep kindergeneeskunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep.