ANBI

Stichting Medische KinderCirkel Alkmaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer ANBI nummer: 814901803.