Financiële jaarverslagen

Financieel overzicht 2010-2018

Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar

                        Inkomsten:       Uitgaven:          Saldo:

2010                 € 17.516,09     € 11.134,64      € 15.729,91

2011                 € 3.174,68       € 3.927,77        € 14.976,82

2012                 € 30.214,31     € 36.366,00      € 8.825,13

2013                 € 3.807,55       € 1.206,72        € 11.425,96

2014                 € 1.916,00       € 491,19           € 12.850,77

2015                 € 1.760,94       € 716,61           € 13.895,10

2016                 € 6.560,32       € 9.514,95        € 10.940,47

2017                 € 4.779,07       € 7.797,18        € 7.922,36

2018                 € 8.832,57       € 828,40           € 15.926,53